Zdravotný preukaz pracovníka vysielaného do zahraničia

Zdravotný preukaz pracovníka vysielaného do zahraničia

Zdravotný preukaz pracovníka vysielaného do zahraničia je dôležitým dokumentom potvrdzujúcim zdravotnú spôsobilosť na prácu v inej krajine. Tento preukaz má formát A5 a obsahuje 20 listov z kvalitného bezdrevného ofsetového papiera.

Zdravotný preukaz slúži ako dôkaz o absolvovaní potrebných lekárskych prehliadok pred nástupom do zamestnania v zahraničí. Vyšetrenia a vystavenie preukazu vykonáva lekár so špecializáciou na pracovné lekárstvo.

Pracovník v ňom má zaznamenané výsledky vyšetrení, ako aj termíny platnosti jednotlivých testov či očkovaní. Zamestnávateľ tak má istotu, že pracovník spĺňa zdravotné predpoklady pre danú pracovnú pozíciu a krajinu.

Zdravotný preukaz pre zahraničných pracovníkov je nevyhnutným dokumentom, ktorý vyžadujú zamestnávatelia po celom svete na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Obsahuje všetky kľúčové zdravotné informácie potrebné pre výkon práce.

0.48
SKU produktu:
14 300 0
PRIDAŤ DO KOŠÍKA
**t*am*
**l*ha*
**c*in*
Nakupovať produkty

Otvorené 24/7/365.

Diplomat Classic kožené puzdro na 2 perá

25.00

Diplomat Classic kožené puzdro na 1 pero

20.83

Dosky spisové A3 so šnúrkami

4.33