Evidencia dochádzky

Evidencia dochádzky

Evidencia dochádzky či kniha dochádzky slúži na dôslednú evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov z práce. Tento prehľadný formulár má veľký formát A3, takže poskytuje priestor pre záznamy viacerých desiatok pracovníkov na dlhšie časové obdobie.

Evidencia dochádzky je výborným nástrojom na sledovanie dodržiavania pracovnej doby, kontrolu celkových odpracovaných hodín vrátane prípadných nadčasov, budovanie dôvery medzi  zamestnancami a zamestnávateľom a vyššiu transparentnosť pracovného procesu.

Obsahuje prehľadne rozvrhnuté dni v mesiaci, kde personalista zapisuje presné časy príchodu a odchodu každého zamestnanca. Zamestnanec sa podpisom potvrdzuje správnosť údajov. Na konci mesiaca sa dokument odovzdá mzdovej učtárni na výpočet mzdy či nadčasov.

Evidenciu dochádzky ocenia všetky firmy, ktoré chcú mať prehľad o dochádzke svojich ľudí. Formát A3 a kvalitný ofsetový papier zaručujú dostatok miesta na záznam celého kolektívu.

0.50
SKU produktu:
30 109 9
PRIDAŤ DO KOŠÍKA
**t*am*
**l*ha*
**c*in*
Nakupovať produkty

Otvorené 24/7/365.

Diplomat Classic kožené puzdro na 2 perá

25.00

Diplomat Classic kožené puzdro na 1 pero

20.83

Dosky spisové A3 so šnúrkami

4.33