Lekársky predpis (sypaný)

Lekársky predpis (sypaný)

Lekársky predpis patrí medzi dôležité zdravotnícke tlačivá. Tento typ je vyhotovený ako sypaný blok, kde sa údaje kopírujú na ďalšie vrstvy. Lekár tak môže rýchlo a pohodlne vypisovať viac predpisov naraz.

Predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok podlieha prísnej legislatíve, konkrétne vyhláške č. 60/2012 Z.z. Preto sú na tlačive lekárskeho predpisu uvedené predpísané grafické prvky a údaje. Tie musia byť v súlade s touto vyhláškou.

Pri predaji tohto typu tlačiva sú predajcovia zo zákona povinní evidovať údaje o kupujúcom v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Slúži to na kontrolu výdaja predpisov.

Sypaný lekársky predpis tak spĺňa všetky zákonné náležitosti a je praktickou voľbou pre lekárov, ktorí denne predpisujú väčšie množstvo liekov či zdravotníckych pomôcok.

2.50
SKU produktu:
14 282 2S
PRIDAŤ DO KOŠÍKA
Ako lekárka využívam tieto predpisy
**t*am*
majú všetky potrebné náležitosti a kvalitný papier.
**l*ha*
Predpisy od Ševt spĺňajú legislatívu
**c*in*
Nakupovať produkty

Otvorené 24/7/365.

Diplomat Classic kožené puzdro na 2 perá

25.00

Diplomat Classic kožené puzdro na 1 pero

20.83

Dosky spisové A3 so šnúrkami

4.33